کاشی

کارخانه کاشی تبریز

شرکت صنایع کاشی تبریز یکی از بزرگترین و برترین تولیدکنندگان و فروشندگان کاشی در تبریز است.این شرکت در ۲۴ کیلومتری تبریز قرار دارد.