ورزشی

ابعاد استاندارد میز تنیس-اندازه میز تنیس-اندازه میز تنیس استاندارد-ارتفاع میز تنیس استاندارد-ابعاد میز پینگ پنگ

ابعاد میز پینگ پنگ چقدر است؟

امروزه ورزش در خانه با توجه شرایط جامعه از دغدغه های هر خانواده‌ای هست. یکی از ورزشهای خوب و پر کالری تنیس روی میز می باشد که میتوان در پارکینگ واحد های آپارتمانی و یا داخل آپارتمان از آن بهره گرفت. با توجه به اشکال و ابعاد میز های موجود در بازار که به شکلهای تا شو موجود است .می توان ساعات خوش و مفرحی با میز های تنیس روی میز یا همان پینگ پنک برای خانواده در داخل خانه درست کرد.