مبلمان

دکوراسیون سبک نئوکلاسیک

دکوراسیون سبک نئوکلاسیک

دکوراسیون سبک نئوکلاسیک تلفیقی از آرامش و تجملات سبک کلاسیک با نماد عصر جدید و سلیقه جوان پسندانه و هنر رنگ ها به سبک مدرن است، سکوت و آرامش از ویژگی های سبک کلاسیک است، حال این آرامش با هنر رنگ‌ها به سبک مدرنیته سبک جدیدی بنام سبک نئوکلاسیک را خلق کرده است، نئوکلاسیک سبکی چشم نواز برای کلاسیک دوستان و مدرن پسندان است.